Nhịp sống trẻ

Trang Thông tin điện tử Người làm nghề – Vì một Quốc gia phồn thịnh

(NguoidepShowbiz) - Người làm nghề - Nơi tôn vinh những Nghệ nhân, những “Bàn tay vàng”, những bậc thợ có thành tựu và đóng góp vì một cộng đồng phát triển, một Quốc gia phồn thịnh, một Thế giới hòa bình.

Trang Thông tin điện tử Người làm nghề – Vì một Quốc gia phồn thịnh

(NguoidepShowbiz) - Người làm nghề - Nơi tôn vinh những Nghệ nhân, những “Bàn tay vàng”, những bậc thợ có thành tựu và đóng góp vì một cộng đồng phát triển, một Quốc gia phồn thịnh, một Thế giới hòa bình.
15:30 | 22/08/2021